วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

อ้าอรุณ แอร่มระเรื่อ รุจี

อ้าอรุณ แอร่มระเรื่อ รุจี
ประดุจ มโนภิรมย์ระตี ณ แรกรัก
แสงอะรุณ วิโรจน์นะภา ประจักษ์
แฉล้มเฉลา และโสภินัก นะฉันใด
หญิงและชาย ณ ยามระตีอุทัย
สว่าง ณ กลางกมลละไม ก็ฉันนั้น
แสงอุษา สะกาวพะพราว ณ สวรรค์
ก็เหมือน ระตีวิสุทธิอัน สว่างจิต

ฉากปฏิญาณรัก ระหว่างท้าวชัยเสนกับมัทนา ในยามรุ่งอรุณ

"ความรักเหมือนโรคา  บันดาลให้ตามืดมล
ไม่ยินและไม่ยล               อุปะสัคคะใดๆ
ความรักเหมือนโคถึก      กำลังคึกผิขังไว้
ก็โลดจากคอกไป       บ่ยอมอยู่ ณ ที่ขัง"

ความรักของ เนาวรัตน์ พงไพบูลย์

บางครั้ง ความรักก็เข้ามาหาเรา เพื่อให้เราเรียนรู้ มิใช่ให้เราครอบครอง
...ไม่ผิด หากจะรักคนมีเจ้าของ แต่หากจะผิด หากเข้าไปทำหน้าที่ซ้ำซ้อนของอีกคน

...หน้าที่ของความรัก คือ การเดินไปมอบความรักและยืนเฉยๆ เพื่อรับมัน ไม่ใช่ดิ้นรนเพื่อให้ได้มา

...ในห้วงรัก การถูกรักมันสุขใจ การมอบความรักมันอิ่มเอมและเมื่อได้รับการปฏิเสธมันทรมาน

...ความรัก จะเกิดขึ้นเมื่อการถ่ายเทพลังอันอ่อนโยนของคนสองคน

...ความรัก มิใช่การเข้าไปเป็นชีวิตเขา แต่คือการเข้าไปอยู่ข้างๆชีวิตเขา
...คนบางคนเหมาะที่เกิดมาเพื่อให้เรารัก แต่ไม่เหมาะที่จะร่วมชีวิตด้วย
...ความรัก ระยะแรกทำให้ร่างกายหลั่งสารกระตือรือร้นทำให้มนุษย์ทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งความรัก

...แฟน ก็คือเพื่อนคู่คิดที่ก้าวไปด้วยกันในวันข้างหน้า

...ในวันที่ความรักคงที่ สารกระชุ่มกระชวยงดทำงานสิ่งเดียว ที่จะทำให้อยู่ด้วยกันได้ตลอดไป คือ ความเข้าใจล้วนๆ

...ความห่างไกลมันทรมาน เวลาเจอกันจึงหอมหวานและเป็นความทรงจำที่เก็บไปนั่งเพ้อฝันได้ในวันจาก

...บุคคลที่ไม่พึงประสงค์สำหรับทุกคู่รัก มักจะเดินทางมาโดยไม่มีปี่มีขลุ่ย
...ผู้ชายแสดงความรักด้วยการกระทำ ขณะที่ผู้หญิงอยากรู้ว่า รัก จากคำพูด
ความรัก ไม่ต้องการ แค่วันเดียว

ความรัก ไม่ต้องเกี่ยว กับวันไหน

ความรัก ไม่ต้องมี เวลาใด

ความรัก ไม่ต้องใช้ให้ใครชี้

ความรัก ไม่ต้องมี ข้อวิจารณ์

ความรัก ไม่ต้องการ การกดขี่

ความรัก ไม่ต้องให้ ใครตราตี

ความรัก ไม่ต้องมี เส้นพรมแดน

ความรัก ไม่ต้องรอ ข้อพิสูจน์

ความรัก ไม่ต้องพูด ตามแบบแผน

ความรัก ไม่ต้องการ การตอบแทน

ความรัก ไม่ต้องแค่ หัวใจคน

ความรัก ไม่ต้องการ การเป็นต่อ

ความรัก ไม่ต้องรอ ขอเหตุผล

ความรัก ไม่ต้องย้ำ ความมีจน

ความรัก ไม่ต้องทน ที่จะรัก

ที่มา  เนาวรัตน์ พงไพบูลย์

sweetest ways to say "I love you"

  I Love...
 I love coffee,
I love tea,
I love you,
Do you love me?

 
   Roses Are Red  
Roses are red,
Violets are blue,
Sugar is sweet,
And so are you!
 
 
  Do You Love Me?
Do you love me,
or do you not?
You told me once,
but I forgot!
  Bears Love Honey 
Bears love honey,
Flowers love dew,
Bankers love money,
And I love you.
  Bee My Valentine 
Won't you bee my valentine
And fly away with me?
We'll bumble along together
'Cause you're my Honey Bee!

    Friendship 
There are gold ships,
There are silver ships,
But there are no ships
Like friendships.
 
  I Love You Divine 
I love you, I love you
I love you divine
Please give me your gum,
you're sitting on mine!

  A Valentine for You 
Valentines, valentines,
Pink, red and blue,
I've made a pretty one
Just for you!

 5 Little Hearts  

5 little hearts, all in a row
The first one said, "I love you so."
The second one said, "Will you be my Valentine?"
The third one said, "I will, if you'll be mine,"
The fourth one said, "I'll always be your friend."
The fifth one said, "Until the very end."

  9+12(ove)=21   
มีคนงงครับท่าน ...DaVinchi Code บอกว่า ให้ถอดรหัสจากลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 
 
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z
Oops I miss "U"
 
 

 -+- Some1 loves 1,
-+- Some1 loves 2,
-+- But I love 1,
-+- that 1 is U..
-+- Miz U   

 When I was little...
I wanna be a great woman
When I was teen...
I wanna be a super star
But now I am..
I wanna be..
with u~  
Miz u ka ^^

   I always smile when I think back to the little ways you tried to impress me.... 
  ....When that special sparkling smile comes on,
I want it to be for me and no one else...
 ....I've been infuriated, exasperated,
and upset by you but never bored....
  
   The Star is bright,
The Sky is clear,
Wishing you are near,
All the year I LOVE YOU 

 พัดลมมี 4 ปุ่ม กระดุมมี 4 เม็ด Seven ยังมีเลข 7 ฉันก็ยังไม่เข็ดรักเธอ.....

I mess yo...
I mis uo...
I mmis yoo...
I miis yuu...
Maybe I didn't learn how to write it,
but U teach me how to feel it.